Wyniki rekrutacji 24.01.2022

Erazmus logo

Poniżej przedstawiamy listę uczniów oraz nauczycieli ze szkół należących do Konsorcjum zakwalifikowanych do udziału w projekcie Erasmus+ nr. 2021-1-PL01-KA121-VET-000021185 wraz z listą rezerwową. Pobierz

Ważna informacja!

Od decyzji Komisji kwalifikacyjnej do udziału w projekcie nr. 2021-1-PL01-KA121-VET-000021185 programu Erasmus+ każdej osobie która aplikowała przysługuje możliwość odwołania. Odwołania wraz z uzasadnieniem w formie pisemne zaadresowanej do Lidera Konsorcjum można składać w terminie do 7 dni od ogłoszenia rekrutacji tj. do 31.01.2022 w sekretariatach poszczególnych szkół.

Podane daty wyjazdów są datami planowanymi i mogą ulec zmianie.

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie należy ją złożyć w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem na adres: erasmus@edu-it.com.pl

Ogłaszamy rekrutację

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu w ramach programu Erasmus+ zapraszamy uczniów oraz nauczycieli kształcenia zawodowego szkół zawodowych należących do Konsorcjum do wzięcia udziału w rekrutacji do projektu.

Projekt przewiduje udział 25 uczniów w 3-tygodniowych praktykach zawodowych w Hiszpanii oraz we Włoszech, jak również udział 7 nauczycieli przedmiotów zawodowych w 5 dniowym szkoleniu branżowym w Hiszpanii.

Wypełnione i podpisane formularze rekrutacyjne dostępne w dziele DOKUMENTY należy złożyć w Sekretariatach poszczególnych szkół w terminie do 19 stycznia 2022. ZAPRASZAMY !