Spotkanie podsumowujące projekt Erasmus+

przez | 27 czerwca 2022

W dniu 20 czerwca 2022r. roku odbyło się spotkanie podsumowujące realizację dotychczasowego projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000021185. Projekt ten zakładał zrealizowanie 3 tygodniowej zagranicznej praktyki zawodowej przez 25 uczniów oraz szkolenia branżowego przez 7 nauczycieli przedmiotów zawodowych wybranych w wyniku rekrutacji z placówek wchodzących w skład Konsorcjum.

Podczas spotkania dokonano podsumowania dotychczasowych wyjazdów:

-10 osób w Bilbao, Hiszpania – uczniowie o profilach: technik informatyk, technik fotografii i multimediów, technik budownictwa, technik geodeta;

-15 osób w Valladolid, Hiszpania – uczniowie o profilach: technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik lotniczy;

– 7 nauczycieli przedmiotów zawodowych w Valladolid, Hiszpania: informatyka, mechanika przemysłowa, elektromechanika, grafika komputerowa, hotelarstwo.

W ramach spotkania podsumowującego uczniowie i nauczyciele wygłosili prezentacje dzieląc się zdobytymi doświadczeniami zawodowymi, umiejętnościami oraz wrażeniami z pobytu. Wyświetlono również reportaże foto/wideo prezentujące przebieg pobytu każdej z grup w Hiszpanii.

Wśród zaproszonych gości podczas spotkania podsumowującego obecni byli: Starosta Łańcucki Pan Adam Krzysztoń, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łańcucie Pan Tadeusz Pasieczny, przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Pani Izabela Ślązak, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu Pani Marta Kurpiel. Obecni byli również Dyrektorzy i koordynatorzy projektu ze szkół wchodzących w skład konsorcjum, a także Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Soninie wraz z uczniami.