Praktyki Erasmus+ w Bilbao

przez | 27 czerwca 2022

W ramach konsorcjum grupa 10 uczniów zakończyła 3-tygodniowe praktyki zawodowe w Bilbao, Hiszpania, w dniach 21 marca – 8 kwietnia.

W ramach tej grupy kształcili się uczniowie z poniższych profili nauczania:

● technik komputerowy (Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, Zespół Szkół nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie)

● technik fotografii i multimediów (Zespół Szkół Energetycznych im.gen. Władysława Sikorskiego)

● technik budownictwa (Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie)

● Technik geodeta (Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu)

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywali w takich firmach jak: Calasanz Integrated Training Center, Ibaiondo Vocational Training Center, Crazy Ones, Bizkaia Construction School.

Uczniowie zdobyli międzynarodowe doświadczenie, szlifowali swoje umiejętności zawodowe oraz językowe. Praktyki realizowane były w całości w języku angielskim co przyczyniło się do zwiększenia zasobu słownictwa branżowego i specjalistycznego. Dodatkowo przed wyjazdem uczestnicy projektu brali udział w kursie języka hiszpańskiego.