Wyniki rekrutacji 24.01.2022

przez | 25 stycznia 2022

Erazmus logo

Poniżej przedstawiamy listę uczniów oraz nauczycieli ze szkół należących do Konsorcjum zakwalifikowanych do udziału w projekcie Erasmus+ nr. 2021-1-PL01-KA121-VET-000021185 wraz z listą rezerwową. Pobierz

Ważna informacja!

Od decyzji Komisji kwalifikacyjnej do udziału w projekcie nr. 2021-1-PL01-KA121-VET-000021185 programu Erasmus+ każdej osobie która aplikowała przysługuje możliwość odwołania. Odwołania wraz z uzasadnieniem w formie pisemne zaadresowanej do Lidera Konsorcjum można składać w terminie do 7 dni od ogłoszenia rekrutacji tj. do 31.01.2022 w sekretariatach poszczególnych szkół.

Podane daty wyjazdów są datami planowanymi i mogą ulec zmianie.

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie należy ją złożyć w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem na adres: erasmus@edu-it.com.pl